درب ایمن مرکز داده

درب مرکز داده و اتاق سرور

درب ایمن مرکز داده

درب ایمن مرکز داده طبق استاندارد باید دارای ویژگیهای زیر باشد :

كليه درهاي داخلي و ورود و خروج مجهز به سيستم Master Key در قفل هاي مكانيكي باشند.

كليه درها بايد كاملا دودبند بوده و مقاوم در برابر نفوذ آب باشند.

دربهاي ورودي اصلي و خروجي‌هاي اضطراري مي بايد از جنس استيل دو جداره با فوم عايق حرارتي بوده و مطابق استاندارد ضد حريق ۶۰S باشند.

درهاي خروج اضطراري و درهاي راهروهاي متنهي به خروج اضطراري مي بايد
مجز به درهاي ضد حريق با كلاس متناظر با كلاس ديوارها بوده
مجهز به پنيك بار خروج اضطراري و آرام بند ضد حريق متناظر با استاندارد EN باشند.
آرام بند براي درهاي دو لنگه مي بايد داراي هماهنگ كننده دو لنگه باشند.

مي بايد امكان خروج اضطراري اختصاصي بر روي قفل‌هاي مربوط به درهاي سيستم كنترل تردد بصورت مكانيكي بر روي قفل تعبيه شده باشد.

قفل هايي كه بر روي درهاي كنترل تردد نصب مي شود بايد داراي شرايط زير باشد:

کليدها غير قابل کپي و داراي ۲ لبه افقي و عمودي باشد.

کليه ساپورتها و لوازم جانبي قفل بايد لحاظ گردد.

قفلهاي مکانيکي داراي زبانه ايمني براي جلوگيري از باز کردن درب بدون اجازه سيستم کنترل تردد يا سيلندر باشد.

قفل الکتريکي قابليت تحمل فشار تا ۵۰۰۰ نيوتن و ولتاژ تغذيه ۱۲ ولت مستقيم را داشته باشد.

قفل الکتريکي توانايي تحمل جريان روي سولنوئيد خود تا مدت زمان طولاني را دارا باشد.

قفل الکتريکي داراي يک ميکروسوئيچ دو حالته براي مانيتورينگ وضعيت درب باشد.

براي دربهاي دو لنگه جهت هدايت کابل از داخل لنگه متحرک نياز به فنر هدايت کابل بوده که بايد در تجهيزات لحاظ گردد.

کليه يراق آلات دربهاي کنترل تردد بايد به سيستم خروج اضطراري مكانيكي مجهز گردند .

کليه درب ایمن مرکز داده متصل به کنترل تردد بايد مجهز به آرام بند ضد حريق باشند .

دربهاي داخلي ديتاسنتر میبایست از جنس استيل و ضد سرقت باشند و مجهز به قفل و سليندر ضد اسيد و ضد دريل باشد

مطالب دیگر:

طراحی مرکز داده