روشنایی

روشنایی

روشنایی مرکز داده

روشنایی

براساس استاندارد روشنایی مراکز داده میبایست بدون بالاست الکتریکی  و دارای 500 لوکس در سطح  افقی و 200 در سطح عمودی در ارتفاع 1 متری از سطح کف کاذب اعمال گردد و 30% از کلیه روشنایی ها روی  سیستم برق بی وقفه توزیع گردد و الباقی به برق شهر متصل شود .از تابلهای روشنایی توکار با ابعاد 60در60 با نور مهتابی و آفتابی بالانس استفاده گردد و  مسیر منتهی به تایلهای روشنایی بوسیله لوله های برق گالوانیزه گرم با زوایای متناسب انتخاب شود . برای لامپهای LED درایور کاملا مهار گردد و استفاده از دو درایور مجاز نمیباشد .