مراکز داده ماژولار و سیار (MDC)

مراکز داده ماژولار و سیار (MDC) :

 نیاز سنجی ، طراحی و ساخت مراکز داده ماژولار و کانتینری قابل حمل ، راه کاری نوینی از شرکت آدِنا سامان برای توسعه ، جایگزینی و یا استفاده به عنوان پشتیبان مراکز داده سنتی ، برپایی سریع و چابک ، قابل حمل ، قابل ارتقاء ، قابل حمل ، بدون نیاز به مصالح ساختمانی و نگهداری ویژه و با امکان تعریف Redundancy  مورد نظر کارفرما  

مراکز داده ماژولار و سیار