پروژه ها

[title style=”bold” text=”پروژه های آدنا سامان” tag_name=”h1″ size=”84″]

[gap]

[row col_style=”dashed”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”26446″ image_width=”40″ image_size=”original”]

بیمارستان نجمیه

سال : 1397

نوع خدمت : طراحی و اجرای کامل سیستم ارتینگ

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”26450″ image_width=”40″ image_size=”original”]

بیمارستان بانوان آرش

سال : 1397

نوع خدمت :  طراحی و اجرای کامل سیستم ارتینگ اتاق عمل جدید

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”27353″ image_width=”40″ image_size=”original”]

موسسه حرا ء ( وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا)

سال : 1396

نوع خدمت : طراحی و اجرای کامل  مرکز داده و سیستمهای مکمل

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”26443″ image_width=”40″ image_size=”original”]

شرکت نخچین باف

سال : 1396

نوع خدمت : پشتیبانی ups بستر شبکه ، برق و بستر ارت

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”26434″ image_width=”40″ image_size=”original”]

شرگت الهام طب (دفتر مرکزی و کارخانه)

سال : 1396

نوع خدمت : طراحی و اجرای کامل  مرکز داده و سیستمهای مکمل

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”26449″ image_width=”40″ image_size=”original”]

سازه گستر سایپا

سال : 1396

نوع خدمت : طراحی و اجرای کامل سیستم ارتینگ

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row col_style=”dashed”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”26449″ image_width=”40″ image_size=”original”]

شرکت فرهنگی ورزشی سایپا

سال : 1396

نوع خدمت : طراحی و اجرای کامل  مرکز داده و سیستمهای مکمل

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”26425″ image_width=”40″ image_size=”original”]

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

سال : 1396

نوع خدمت : طراحی و اجرای کامل مرکز داده و سیستمهای مکمل

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”26429″ image_width=”40″ image_size=”original”]

بیمارستان مفید

سال : 1396

نوع خدمت : طراحی و اجرای بستر شبکه

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”26447″ image_width=”40″ image_size=”original”]

سازمان ملی استاندارد ایران

سال : 1395

نوع خدمت : طراحی و اجرای کامل  مرکز داده و سیستمهای مکمل

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”26424″ image_width=”40″ image_size=”original”]

بیمارستان امیر اعلم

سال : 1395

نوع خدمت : بستر شبکه ups ، برق و بستر ارت در ۶ طبقه

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”26439″ image_width=”40″ image_size=”original”]

استانداری قم

سال : 1395

نوع خدمت : طراحی و اجرای کامل  مرکز داده و سیستمهای مکمل

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row col_style=”dashed”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”26428″ image_width=”40″ image_size=”original”]

شرکت آسیا تک

سال : 1395

نوع خدمت : نظارت و اجرای مرگز داده

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”26427″ image_width=”40″ image_size=”original”]

شرکت پخش سایه سمن – دفتر مرکزی

سال : 1395

نوع خدمت : طراحی و اجرای کامل  مرکز داده و سیستمهای مکمل

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”26427″ image_width=”40″ image_size=”original”]

شرکت پخش سایه سمن -انبار سن ایچ

سال : 1395

نوع خدمت : طراحی و اجرای کامل  مرکز داده و سیستمهای مکمل

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”26444″ image_width=”40″ image_size=”original”]

دانشگاه دار الحدث قم

سال : 1395

نوع خدمت : طراحی و اجرای کامل  مرکز داده و سیستمهای مکمل

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”26440″ image_width=”40″ image_size=”original”]

پژوهشگاه علوم و غدد(وابسته به دانشگاه علوم پزشکی)

سال : 1395

نوع خدمت : طراحی و اجرای کامل  مرکز داده و سیستمهای مکمل

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”26442″ image_width=”40″ image_size=”original”]

شرکت آتیه سازان حافظ (دفتر مرکزی )

سال : 1395

نوع خدمت : طراحی و اجرای کامل  مرکز داده و سیستمهای مکمل

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row col_style=”dashed”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”26434″ image_width=”40″ image_size=”original”]

شرکت الهام طب

سال : 1394

نوع خدمت : طراحی و اجرای شبکه داخلی کارخانه جدید و بستر دوربین

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”26433″ image_width=”40″ image_size=”original”]

دریاچه خلیج فارس(چیتگر)

سال : 1394

نوع خدمت : بستر برق دوربین ها ، طراحی کافو توزیع اختصاصی

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”26436″ image_width=”40″ image_size=”original”]

سازمان صدا و سیما

سال : 1394

نوع خدمت : طراحی و اجرای کف کاذب اتاقهای حراست ورودیها

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row col_style=”dashed”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”26422″ image_width=”40″ image_size=”original” target=”_blank”]

شرکت مدیریت نیروگاهی پروژه های ایران (مپنا)

سال : 1393

نوع خدمت : طراحی و اجرای سیستم نظارتی مرکز داده

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”27355″ image_width=”40″ image_size=”original” target=”_blank”]

بیمارستان گلستان

سال : 1393

نوع خدمت : طراحی و اجرای دوربین های نظارتی

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”27146″ image_width=”40″ image_size=”original” target=”_blank”]

شرکت طب تاج و شعب تهران

سال : 1392

نوع خدمت : برق، دوربین وارتباطات پشتیبانی ups شبکه

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row col_style=”dashed”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”26435″ image_width=”40″ image_size=”original”]

شرکت خدمات و پشتیبانی گلدیران

سال : 1392

نوع خدمت : طراحی و اجرای بستر بی سیم پشتیبانی سعادت آباد

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”26433″ image_width=”40″ image_size=”original”]

دریاچه خلیج فارس(چیتگر)

سال : 1392

نوع خدمت : طراحی و اجرای باکس دوربین های نظارتی دریاچه

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”26431″ image_width=”40″ image_size=”original” link=”https://alborz.niopdc.ir/” target=”_blank”]

شرکت ملی نفت استان البرز

سال : 1392

نوع خدمت : طراحی و اجرای کامل مرکز داده و سیستمهای مکمل

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”27148″ image_width=”40″ image_size=”original”]

مرکز داده حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

سال : 1392

 نوع خدمت : اصلاح و تجهیز و استاندارد سازی اتاق سرو

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”26432″ image_width=”40″ image_size=”original”]

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی

سال : 1391

نوع خدمت : پشتیبانی upsفیبر نوری اتاق سرور و بستر شبکه

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”26437″ image_width=”40″ image_size=”original”]

انجمن کار فرمائی شرکتهای توزیع برق سراسر ایران (ادکا)

سال : 1391

نوع خدمت : طراحی و اجرای شبکه و اتاق سرور و ups

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”26430″ image_width=”40″ image_size=”original”]

مرکز تحقیقات فیزیک نظری

سال : 1386

نوع خدمت : طراحی و پیاده سازی بستر شبکه

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”26427″ image_width=”40″ image_size=”original”]

شرکت سایه سامان

سال : –

نوع خدمت : –

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”26426″ image_width=”40″ image_size=”original”]

دانشگاه قران و علوم حدیث

سال : –

نوع خدمت : –

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]